Jak šel čas s xDSL

2016

Když jsme v roce 2016 stavěli RD, podařilo se mi domluvit připojení na metalickou síť Cetinu. V podstatě jsem nachystal všechny chráničky a stačilo jen protáhnout kabel z nejbližšího místa na hranici pozemku. Od ústředny jsme vzdáleni cca 880m a tak jsem ani nečekal žádné rychlostní zázraky, příslib bylo ADSL kolem 8/0,5 Mbps. O to větší bylo překvapení, když dosažitelná rychlost byla 18/2 Mbps v režimu VDSL. Zásadně jsem chtěl pevné připojení, protože cokoliv bezdrátového v 5 GHz zde bylo velmi nespolehlivé a pomalé.

2019

20.8.2019 došlo k dalšímu vylepšení parametrů linky a sice vypnutím DPBO maskování. To mělo za následek navýšení synchronizační rychlosti a vylepšení parametrů linky. Synchronizační rychlost byla najednou 24/2, tedy plná rychlost tarifu 20 Mbit. Zároveň s tím proběhl test, zda by bylo možné provozovat i až 50 Mbit v té době ještě bez bondingu. To je ten navýšený úsek viz obrázek níže. Maximum by mohlo být až 33M, ale protože to bylo velmi na hraně, v případě většího kolísání SNR by mohlo dojít k odpojení. Proto k této změně nakonec nedošlo.

2020

K posledními navýšení došlo 24.2.2020, kdy se objevila dostupnost bondingu a mohl jsem tak být jedním z prvních uživatelů v Šumperku. Technik  nainstaloval novou dvoupárovou zásuvku, připojil Terminator a už to jelo v plné své kráse. Dostupná rychlost byla 55/5 Mbps a v té době ji uměl zařídit jen Metronet a pár dalších ISP mimo velkou trojici. Proto jsem zvolil Metronet, který zároveň nabízel veřejnou IPv4 a IPv6 adresu v ceně služby. S jejich přístupem jsem byl nadmíru spokojen.

Později v průběhu roku 2020 se objevila možnost připojení přes pásmo 60 GHz. Kapacitně to byla úplně jiná dimenze a tak jsem se nechal „ukecat“, VDSL jsem zrušil a přešel na bezdrát. Z počátku to bylo perfektní připojení, super odezva 8ms, stabilita i rychlost (250/50). První problémy se ale projevili v zimě, kdy začalo mrznout a na anténě se začala dělat námraza. V té době spoj několikrát za den vypadnul a později jsem zjistil i problém s řízením rychlosti, což mělo za následek, že rychlost na jednom vlákně byla někdy i pod 20 Mbit. Proto jsem se rozhodl vrátit ke spolehlivému a rychlostně dostačujícímu VDSL v bondingu sice s 50M, ale zato stabilními.

2021

A tak jsem chtěl po STOP stavu Cetinu na instalace bondingu, který trval přes celé Vánoce až někdy do února 2021, vrátit na VDSL. K mému údivu však byla objednávka na 50M od T-Mobilu zamítnuta. Prý na naší adrese není bonding dostupný. To samozřejmě nejde dohromady s tím, že jsem ho již měl, tak jak je to možné?! Později jsem dostal informaci, že musí na ústředně TR-SUMP77 proběhnout update SW (nynější je 177.161) a do té doby jsou instalace bondingu pozastavené.

Zmíněný rozvaděč je od spol. Nokia a v tuto chvíli on i jemu podobní systémově nepodporují bonding. Z toho důvodu je čeká aktualizace software. K upgrade podobných rozvaděčů bude docházet po celé ČR.

To by se dalo akceptovat, kdybych se od souseda nedozvěděl, že mu jdou zítra instalovat bonding … Jak je to možné? To bohužel nikdy nezjistím. Závěr pro mě jako koncového zákazníka je, že Cetin momentálně přestal zrychlovat a jde cestou zpomalování.

Aktuální situace je tedy taková, že jsem se z 50/5 v roce 2020 dostal na 20/5 v roce 2021.

Aktualizace 13.4.2021

Situace se má tak, že jsem dostal kontakt ty správné lidi z Cetinu a zítra dojde na instalaci bondingu. Pravdou je, že verze FW 177.161 vykazovala v některých ojedinělých případech chyby u bondovaných přípojek, a proto se opravdu doporučuje napřed provést update SW na ústředně. Druhá věc je samozřejmě to, že s tím, jak O2 a T-Mobile ke konci roku 2020 spustili masivní kampaň na 2x rychlejší DSL internet, rostl i počet objednávek a spolu s tím celkové zahlcení techniků Cetinu. Dvoupárová přípojka vyžaduje instalaci nové zásuvky, proměření a nalezení vhodných párů, instalaci terminátora a to vše ještě v době Covidu a nedostatku čipů na telekomunikačním trhu. Proto se celý proces značně zpomalil a omezil. Není to tedy tak, že by někdo záměrně chtěl zpomalovat síť, ale je to souhra několika událostí. To vše jsou informace, které už dohromady dávají smysl. Pokud tedy bonding momentálně někde nejde, mějte trpělivost a vyčkejte na aktualizaci zrychlujemecesko.cz.

Spolu s tím by v létě mělo dojít k výstavbě předsunutého DSLAMu SUMP117, čímž se vedení zkrátí asi o 100m. No dobrých 100 m 🙂 Při zapnutém vectoringu pak bude teoreticky možné na 770 m dosáhnout na 100 Mbps.